کانادا 77

اخبار » شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کانادا

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کانادا

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کانادا از جمله مواردی می باشد که توانسته مورد استقبال دانشجویان زیادی در خصوص اقامت نیز مدنظر قرار گیرد. اقامت پس از تحصیل به منظور اشتغال به کار در این کشور و برخورداری از شرایط شهروندی نیز از سایر مزیت ها محسوب می گردد.

اشخاصی به عنوان یک فارغ التحصیل درخواست اقامت کانادا را دارند می بایست از این شرایط نیز برخوردار باشند. اول از همه اشخاص می بایست عنوان نمایند که قصد دارند در Québec به کار خود ادامه دهند، که به طور موقت در کبک برای تحصیل اولیه اقدام کرده اند و شرایط اقامت را نیز رعایت کرده، حداقل نیمی از برنامه تحصیلی خود را در کبک گذرانده باشند. و یک مدرک تحصیلی واجد شرایط Québec دارند که مدرک تحصیلی کبک که واجد شرایط PEQ می باشد و عبارتند از دیپلم مطالعات حرفه ای(DEP) شامل 1800 ساعت مطالعه می شود، DVS و سپس اخذ گواهینامه تخصصی در مجموع 1800 ساعت مطالعه؛ دیپلم مطالعات کالج، آموزش فنی (DEC)، مدرک کارشناسی، مدرک کارشناسی ارشد یا MBA، مدرک دکترا نشان دادن دانش حرفه ای متوسط ​​به زبان فرانسه.

تاریخ :دوشنبه 13 مرداد 1399