کانادا 77

اخبار » شانس اخذ ویزا توسط بهترین وکیل مهاجرت کانادا

شانس اخذ ویزا توسط بهترین وکیل مهاجرت کانادا
وکلا و مشاورینی که پیش تر ذکر شدند اجازه کار در عرصه حقوق مهاجرت کانادا را دارند منتهی لازم به ذکر است که حتی این افراد نیز به هیچ وجه نمی توانند اخذ ویزا را تضمین کنند. البته در قراردادی که بین وکیل یا مشاور مهاجرتی و موکل منعقد می شود می توان به این نکته اشاره نمود که در صورت رد شدن پرونده بخشی از حق الوکاله عودت داده شود ولی صدور ویزا از سوی دولت کانادا است و به همین دلیل هیچ شخصی مجاز نیست اخذ ویزا را تضمین کند یا بیان کند که با فرد با نفوذی در سفارت و… ارتباط دارد.
تاریخ :یکشنبه 11 خرداد 1399