کانادا 77

اخبار » سیستم مهاجرتی کانادا

سیستم مهاجرتی کانادا

در واقع سیستم مهاجرتی کانادا، پیشگام دنیا است و فرصت های زیادی برای افرادی که به کانادا مهاجرت می کنند، ایجاد می کند. همه ساله، میلیونها نفر از کل دنیا برای کار، تحصیل و بازدید موقتا به کانادا مسافرت می کنند. بعلاوه بیش از 300000 نفر تاکنون اقامت دائمیشان را از کانادا تحت سه دسته مهاجرتی عمده _ مهاجرت اقتصادی، تجدید دیدار با خانواده و ملاحظات بشر دوستانه_ دریافت کرده اند اما این بدان معنا نیست که دولت کانادا پاسپورت  رایگان به هر کسی می دهد. شما از هر نقطه خاصی از دنیا که به کانادا مهاجرت کنید، خواه از ایالات متحده باشد و یا خواه از مغولستان، فرآیند دقیق مهاجرتی در کانادا حاکم است.

برای اینکه بتوانید در کانادا بمانید، مراحل مهم متعددی وجود دارد که شما بایستی به طور موفقی در سیستم مهاجرتی کانادا بگذرانید. پس برای تضمین ادعای قانونی پناهندگی بر طبق قوانین کانادا، شما با فرآیند دقیق مهاجرتی شامل کنترل های امنیتی و پس زمینه ای مواجه می شوید. اگر پس از کنترل های امنیتی لازم مشخص شود شما نیازی به حفاظت دولت کانادا ندارید، از آن لحظه برگشت شما به کشور مبدا آغاز می شود.

تاریخ :پنجشنبه 19 تیر 1399