کانادا 77

اخبار » سیستم اکسپرس اینتری از 5 روش تضمینی مهاجرت به کانادا

سیستم اکسپرس اینتری از 5 روش تضمینی مهاجرت به کانادا
یکی از 5 روش تضمینی مهاجرت به کانادا برنامه اکسپرس اینتری است، این برنامه به متقاضیان این امکان را می دهد تا به عنوان کارگر ماهر در این کشور مشغول به کار شوند و زندگی کنند. این برنامه به کارفرمایان این اجازه را می دهد تا تحت برنامه های مهاجرت اقتصادی فدرال متقاضیان خارجی و بین المللی واجد شرایط را ارزیابی و استخدام کنند. برای مهاجرت از طریق اکسپرس اینتری سیستم امتیاز بندی در نظر گرفته شده است، امتیازها بر اساس معیارهایی مانند سن، انطباق پذیری، سوابق شغلی، مدارک تحصیلی و تسلط به زبان ارائه می شوند. طول مدت بررسی درخواست فرد در این روش حداقل 6 ماهه است.
تاریخ :دوشنبه 12 خرداد 1399