کانادا 77

اخبار » سوالات پرتکرار در باب مهاجرت به کانادا از طریق Peq

سوالات پرتکرار در باب مهاجرت به کانادا از طریق Peq
  1. برنامه peq کبک چیست؟ این برنامه به افراد خارجی که چه به صورت دانشجویی و یا به صورت نیروی کار موقت در کبک کار میکنند اجازه می دهد با ارائه مدارکی برای اخذ اقامت دائم خود اقدام کنند.
  2. برنامه peq چه مدت زمانبر می باشد؟ این درخواست بعد از پر کردن فرم های ثبت نام در نزد مقامات فدرال حدود 12 ماه زمان میبرد.
  3. اخذ اقامت دائم از طریق PR در کبک چگونه است؟ اخذ اقامت دائم کبک مبتنی بر امتیازبندی می باشد و افراد واجد شرایط باید حداقل در این ایالت 6 ماه تحصیل کرده سپس از مواردی مثل سن، سابقه کار، مدرک تحصیلی و مدرک زبان امتیاز بیارند. این فرآیند با به دست آوردن CSQ امکان پذیر می باشد.
  4. آیا اخذ کارت PR برای ایرانی ها آسان میباشد؟ کبک در سیستم مهاجرت اکسپرس اینتری ورود و برنامه های نامزدی استان ها pnp حضور ندارد و حتی توانایی زبان فرانسه برای مهاجرت به کبک الزامی نیست با این شرایط اخد pr از این ایالت راحت می باشد.
  5. ملزومات مهاجرت به کبک چگونه است؟ برای واجد شرایط بودن مهاجرت به کانادا به عنوان کارگر ماهر منتخب کبک، متقاضی انفرادی باید حداقل 50 امتیاز کسب کند و اگر متقاضی دارای همسر و فرزند باشد این امتیاز به 59 تبدیل میشود.
تاریخ :چهارشنبه 15 مرداد 1399