کانادا 77

اخبار » سوالات مکرر درباب برنامه پایلوت کانادا

سوالات مکرر درباب برنامه پایلوت کانادا
  • برنامه پایلوت کانادا چیست؟ برنامه پایلوت یک برنامه مهاجرتی آزمایشی ایجاد شده جهت تامین کمبودهای نیروی کار در استان های نوآ اسکوشیا، نیو برونزویک، پرنس ادوارد و نیو فاندلند و لابرادور می باشد.
  • شرط اصلی برای درخواست برنامه پایلوت کانادا چیست؟ شرط مهم داشتن جاب آفری از سوی کارفرمای معین در منطقه آتلانتیک می باشد.
  • هزینه درخواست اقامت کانادا ازطریق برنامه پایلوت کانادا در سال 2020 چقدر است؟ 1040$ (دلار) هزینه مربوط به متقاضی اصلی است.
  • برنامه پایلوت کانادا شامل کدام متقاضیان است؟ این برنامه خود شامل برنامه کارگر ماهر آتلانتیک (AHSP)، برنامه کارگر نیمه ماهر (AISP) و برنامه فارغ التحصیل بین المللی آتلانتیک (AIGP) می باشد
  • پیش نیازها برای برنامه پایلوت کانادا چیست؟ آفر، مهارت زبانی، برنامه اسکان، اثبات تمکن مالی کافی و گواهی تایید از جمله این پیش نیازهاست.
  • معیارهای گزینش داوطلبان در 3 برنامه AIP چیست؟ تحصیلات، سطح زبان، تمکن مالی و نیز سابقه کاری از جمله معیارهای کارفرمایان برای ارائه پیشنهاد کاری و استخدام کارگران خارجی است.
تاریخ :دوشنبه 27 مرداد 1399