کانادا 77

اخبار » سوالات مربوط به ویزای توریستی کانادا

سوالات مربوط به ویزای توریستی کانادا
آیا با این نوع ویزا می توان در کانادا کار کرد یا به ادامه تحصیل پرداخت؟
با ویزای توریستی کانادا امکان کار کردن در این کشور وجود ندارد ولی امکان ادامه تحصیل در دوره هایی که کمتر از ۶ ماه باشند وجود دارد. 
آیا می توان انگشت نگاری را با بقیه عکس ها فرستاد؟
خیر، از ۱۱ دسامبر برخی تابعیت ها از جمله ایرانیان باید انگشت نگاری و عکس پرسنلی را بصورت حضوری در سفارت کانادا انجام دهند.

 
تاریخ :پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399