کانادا 77

اخبار » سوالات متداول در خصوص اقامت دائم کانادا

سوالات متداول در خصوص اقامت دائم کانادا
  • آیا دریافت اقامت دائم کانادا ساده است؟ بر خلاف باورهای عمومی، دریافت اقامت دائم کانادا ساده نیست و روش ها و شرایط متفاوتی در راه دستیابی به این هدف وجود دارد که متقاضی باید برای رسیدن به آن ها تلاش بسزایی داشته باشد.
  • چگونه می توان اقامت موقت کانادا را به اقامت دائم تبدیل کرد؟ تنها افرادی می توانند اقامت دائم کانادا را بدست آورد که از 5 سال قبل از تاریخ ثبت درخواست حداقل 1095 روز در کشور کانادا ساکن بوده باشند.
  • مهم ترین مزایای اقامت دائم کانادا چیست؟ امکان کار و تحصیل رایگان در این کشور و همچنین استفاده از خدمات بیمه درمانی رایگان از مهم ترین مزایای این پروسه مهاجرتی هستند.
  • آیا امکان لغو اجازه اقامت دائم در کانادا وجود دارد؟ بله، در صورتی که فرد در طول 5 سال گذشته کمتر از 730 روز در خاک کانادا اقامت داشته باشد، اقامت دائمی خود را از دست خواهد داد.
  • آیا می توان اقامت دائم کانادا ضامن دریافت پاسپورت این کشور است؟ خیر، دریافت شهروندی کانادا دارای شرایط خاص مربوط به خود است که هر فرد باید با توجه به شرایط خود نسبت به دریافت آن اقدام کند.
تاریخ :دوشنبه 20 مرداد 1399