کانادا 77

اخبار » سوالاتی درباب مهاجرت به کانادا و پروژه آتلانتیک

سوالاتی درباب مهاجرت به کانادا و پروژه آتلانتیک
  • انواع روش های مهاجرت به استان های آتلانتیک کدامند؟ دو روش کلی برای مهاجرت به منطقه آتلانتیک شامل برنامه داوطلب استانی (PNP) و برنامه پایلوت مهاجرت به آتلانتیک (AIPP) می باشد.
  • مهاجرت به آتلانتیک غالبا مخصوص چه کسانی است؟ کارگران ماهر یا نیمه ماهر، سرمایه گذاران و کارآفرینان و در نهایت فارغ التحصیلان دانشگاهی از عمده ترین متقاضیان مهاجرت به آتلانتیک کانادا هستند.
  • بهترین استان آتلانتیک برای درآمدزایی چیست؟ استان نیو فاندلند با متوسط درآمدی بالاتر از بقیه استان های آتلانتیک بهترین استان محسوب می شود.
  • بهترین استان آتلانتیک از نظر شاخص کیفیت زندگی چیست؟ شاخص کیفیت زندگی در شهر مانکتون (بزرگترین شهر نیو برونزویک) نسبت به شهرهای معروف دیگر در ناحیه آتلانتیک بالا است.
  • شرط اصلی برای درخواست اقامت دائم کانادا از طریق برنامه پایلوت آتلانتیک (AIPP) چیست؟ داشتن پیشنهاد شغل تمام وقت از کارفرمای معین در آتلانتیک کانادا شرط اصلی برنامه AIPP می باشد.
تاریخ :شنبه 01 شهریور 1399