کانادا 77

اخبار » سلامت روان در میان کووید19

سلامت روان در میان کووید19
برای سلامت روان کانادایی ها در سرتاسر کشور با بیماری کووید 19 مبارزه می کنند. یک استاد روان شناس به نام جناب دکترگلدبلوم مدرس دانشگاه روانپزشکی اخیرا به کانادایی ها در مورد چگونگی بهبود سلامت روانی خود مشاوره داده است به گفته وی یکی از اولین اقدامات نامگذاری احساسات به جای بی توجهی و نادیده گرفتن آن ها است . بر طبق نظر وی با نامگذاری کردن و شناختن و فهمیدن عواطف یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با استرس و افسردگی ناشی از بیماری کووید 19 تا حد زیادی موثر است. در کنار این موارد باید به رژیم غذایی خود اهمیت داد و از الکل پرهیز کرد.
تعدادی از کشورهای بزرگ دنیا مانند انگلستان و استرالیا و سوییس خدمات بهداشت روان را در برنامه های بهداشت جهانی خود قرار داده اند.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :سه شنبه 21 اردیبهشت 1400