کانادا 77

اخبار » سلامت دانش آموزان در مدرسه چگونه تضمین می شود؟

سلامت دانش آموزان در مدرسه چگونه تضمین می شود؟
در بیشتر استان های کانادا، دانش آموزان باید قبل از آغاز سال تحصیلی در برابر بعضی از بیماری‌ها واکسینه شوند. همچنین در بیشتر مدارس کانادا پرستارانی تمام وقت و یا نیمه وقت برای مراقبت از دانش آموزان وجود دارد.
تاریخ :شنبه 27 اردیبهشت 1399