کانادا 77

اخبار » سرمایه گذاری در کانادا با 210 هزار دلار

سرمایه گذاری در کانادا با 210 هزار دلار
شما مبلغ 210000$ (دلار کانادا) را به عنوان سپرده به یکی از موسسات دولت کانادا به امانت می گذارید، با این عمل موسسه فوق الذکر تمامی کارهای شما را در کشور کانادا پیگیر می شود. زمانی که شما از طریق سرمایه با 210000$ (دلار کانادا)، اقدام به سرمایه گذاری در کانادا می کنید، دولت کانادا موضف است که شما و خانوادتان از خدمات بیمه درمانی بهرمند می شوید همچنین زمانی که شما از طریق سرمایه گذاری در کشور کانادا، اقامت دائم کانادا کسب کنید، فرزندانتان می توانند به صورت رایگان در این کشور تحصیل کنند.
تاریخ :سه شنبه 25 شهریور 1399