کانادا 77

اخبار » سرمایه گذاری در بخش املاک ایالت بریتیش کلمبیا

سرمایه گذاری در بخش املاک ایالت بریتیش کلمبیا
بازار املاک بریتیش کلمبیا یکی از بازارهای جذاب و سالم جهت سرمایه گذاری شهروندان خارجی محسوب می شود. شبکه سرمایه گذاری املاک (REIN) شرکت تحقیق و آنالیز می باشد که گزارشاتی را پیرامونه بازارهای مسکن در کل کانادا تهیه می کند. شرکت REIN با انجام مطالعه بر روی 36 فاکتور اقتصادی و بازاری، بازارهای املاک بریتیش کلمبیا را بازارهایی با رشد تراز مثبت مالی برای سرمایه گذاری معرفی می کند که بهترین بازده سرمایه گذاری را در پی دارد. بازار املاک ایالت بریتیش کلمبیا به دلیل وجود فاکتور مقرون به صرفگی قیمت خرید و فروش در کل ایالت های کانادا، جهت سرمایه گذاری در این کشور وضعیت خیلی مناسبی دارد.
تاریخ :چهارشنبه 12 شهریور 1399