کانادا 77

اخبار » سرمایه گذاری در استان کبک

سرمایه گذاری در استان کبک
در برنامه سرمایه گذاری ایالت کبک، سرمایه گذار باید مبلغ 1.600.000 $ (دلار کانادا) تمکن مالی داشته و ارائه نماید که از این مبلغ باید 800.000 $ (دلار کانادا) را به کشور کانادا منتقل نموده و در حساب دولتی ایالت کبک به صورت قرض واریز نماید. در صورتی که مبلغ مورد نظر به مدت 5 سال در حساب این ایالت وجود داشته باشد متقاضی می تواند برای دریافت اقامت دائم کشور کانادا درخواست نموده و مبلغ خود را برداشت نماید. برخی از موسسات مالی و اعتباری تحت نظر دولت کانادا با دریافت کارمزد این مبلغ را به جای متقاضی در حساب واریز می نمایند و با رعایت قوانین برای درخواست اقامت دائم فرد پیش قدم می شوند. در این روش امکان دریافت اقامت دائم برای خود فرد و خانواده وی وجود دارد.
تاریخ :سه شنبه 07 مرداد 1399