کانادا 77

اخبار » سرمایه گذاری در استان منیتوبا

سرمایه گذاری در استان منیتوبا
در این روش متقاضی برای کارآفرینی در کشور کانادا بر اساس سیستم امتیازبندی انتخاب می گردد. در ابتدا فرد باید در کشور مبدا مبلغ 350.000 $ (دلار کانادا)دارایی نشان دهد و پس از دریافت امتیازات لازم مبلغ 100.000 $ (دلار کانادا) را نزد این استان به صورت قرض وارد نماید. با این روش متقاضی متعهد می گردد که پس از ورود به خاک کشور کانادا با رعایت شرایط و مدارک لازم یک بیزینس راه اندازی نماید که ارزشی معادل 150.000 $ (دلار کانادا)داشته باشد. پس از ورود متقاضی به کشور کانادا به فرد 2 سال فرصت داده می شود تا بیزینس مورد نظر را راه اندازی نموده و بر اساس ارزیابی دولت بر بیزینس فرد، در صورت سود ده بودن آن، متقاضی می تواند ودیعه 100.000 $ (دلار کانادا) خود را برداشت نماید.
تاریخ :سه شنبه 07 مرداد 1399