کانادا 77

اخبار » سرمایه گذاری از 5 روش تضمینی مهاجرت به کانادا

سرمایه گذاری از 5 روش تضمینی مهاجرت به کانادا
یکی دیگر از روش های تضمینی برای مهاجرت به کانادا سرمایه گذاری در این کشور است، برای سرمایه گذاری در کشور کانادا راه ها و روش های گوناگونی وجود دارد که متقاضی باید با توجه به شرایط خود بهترین روش را برای مهاجرت انتخاب کند. روش های سرمایه گذاری در کشور کانادا عبارتند از: ثبت شرکت، خرید اوراق قرضه دولتی، کارآفرینی و خرید ملک، که برای هر یک از این روش ها قوانین و مقرراتی وضع شده است.
تاریخ :سه شنبه 13 خرداد 1399