کانادا 77

اخبار » زیبایی های طبیعی و تخریب به وسیله طوفان فیونا در کانادا

زیبایی های طبیعی و تخریب به وسیله طوفان فیونا در کانادا
یکی از این زیبایی ها صخره ای نمادین از ماسه سنگ در جزیره پرنس ادوراد است. این صخره توسط آب فرسایش داشت و به شکل فنجانی چای درآمده بود. امروزه تنها تکه سنگی صاف از آن باقی مانده است.
دیگری تک درختی تنها در نوا اسکوشیا است. این درخت که از نژاد بلوط سرخ است حدود 300 سال عمر کرده است. امروزه بر اثر اصابت طوفان تنها بخش کوچکی از شاخ و برگ هایش باقی مانده است.

هر دو این زیبایی های طبیعی سالانه عکاسان حرفه ای بسیاری را به سمت خود می کشاندند. اگر شما هم به دیدن این جاذبه های طبیعی رفته اید تجربه خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 24 شهریور 1401