کانادا 77

اخبار » زمان و هزینه لازم جهت اخذ اقامت والدین در کانادا

زمان و هزینه لازم جهت اخذ اقامت والدین در کانادا

دولت کانادا در سایت رسمی خویش، امکان ارزنده ای را برای کلیه مراجعه کنندگان فراهم کرده است که فرد را قادر می سازد با مراجعه به آن درخواست ها و اقدامات خویش را از نظر زمانی بررسی و به عبارتی زمان سنجی نماید. والدین واجد صلاحیت برای دریافت اقامت دائم کانادا به سبب تابعیت کانادا طریق تولد، از ابتدای اقدام تا دریافت پاسخ از سوی دولت، چیزی در حدود 2 سال باید صبر کنند تا این پروسه روند متعارف خود را طی نماید.

والدینی که واجد صلاحیت دریافت اقامت دائم کانادا به جهت تابعیت کانادا از طریق تولد، باید هزینه ای را بابت درخواست خود به دولت کانادا پرداخت نمایند. هزینه چنین درخواستی در واقع شامل سه هزینه است: هزینه کفالت، هزینه پردازش متقاضی اصلی (والدین)، هزینه حق اقامت دائم. این هزینه ها بصورت آنلاین پرداخت می گردد. دولت کانادا امکان آنلاین دیگری را در همان سایت رسمی خویش ارائه می دهد که به موجب آن مراجعه کنندگان می توانند تعرفه خدمات درخواستی خویش را ببینند. در این مورد هزینه پرداختی به دولت جمعا 1040 $ کانادا می باشد.

تاریخ :چهارشنبه 22 مرداد 1399