کانادا 77

اخبار » زمان لازم برای دریافت ویزای پنج ساله مولتی پل کانادا

زمان لازم برای دریافت ویزای پنج ساله مولتی پل کانادا
مدت زمان لازم برای دریافت این گونه ویزا که مختص هموطنان ما می باشد به میزان 100 روز می باشد. در صورتی که در بیشتر موارد ذکر شده بر طبق تجربه به دست آمده کمتر از این مقدار برای این فرایند لازم می باشد. در اکثر این موارد، بیشتر پرونده ها در فرایندی کمتر از 30 روز برای دریافت ویزا زمان نیاز دارند. مدت زمان لازم برای صدور انواع ویزای توریستی این کشور، بسته به میزان تراکم و شلوغی درخواست های ویزا متعیر می باشد و به وسیله سایت اداره مهاجرت این کشور آپدیت و به روز می شود. البته در این زمینه و مدت زامان لازم دوران پسا کرونا شرایط جدید زمانی را رقم زده است.
تاریخ :پنجشنبه 01 آبان 1399