کانادا 77

اخبار » زبان های رسمی در کشور کانادا

زبان های رسمی در کشور کانادا
اگر شما هم قصد دارید به کشور کانادا سفر کنید و یا برای اقامت این کشور را انتخاب کرده اید خوب است بدانید در کشور کانادا با وجود مهاجران بسیاری که سالانه از سراسر دنیا به این کشور سفر می کنند، دو زبان انگلیسی و زبان فرانسه جزو زبان های رسمی این کشور به حساب می آیند.

اما تسلط در کبک و نیوبر انزویک زبان رسمی است و در دیگر شهرها می توانید با تسلط بر زبان انگلیسی به راحتی از پس امورات زندگی خود بر آیید.

اما نکته قابل توجه این است که استفاده از زبان رسمی برای سالمندان و خردسالان اجباری نیست. به همین دلیل با وجود مهاجران بسیاری که به این کشور سفر می کنند در مناطق مختلف می توانید رد پایی از دیگر زبان ها را ببینید.
برای دریافت اقامت باید به یکی از دو زبان های رسمی کشور کانادا مسلط باشید.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 28 مرداد 1400