کانادا 77

اخبار » رکود اقتصاد در صنعت مسافربری کانادا

رکود اقتصاد در صنعت مسافربری کانادا

صنعت مسافربری یک بخش مهم در جامعه است که مبتنی بر جهانگردی است و بسیار طرفدار دارد.
به طور کلی گفته می شود سفر اولین موردی بود که تحت تاثیر کووید19 قرار گرفت و احتمالا هم آخرین صنعتی باشد که محدودیت ها از آن برداشته می شود.
این صنعت با همه گیر شدن ویروس و از آغاز محدودیت ها میلیون ها دلار درآمد از دست داده است که بی سابقه بوده.
یکی از مدیران این صنعت معتقد است: صنعت ما کاملا تعطیل شده است و امکان دارد بعضی دیگر از این شرکت ها دیگر حتی بعد از این قضایا هم ورشکست بشوند.
حمل و نقل محیطی ناوگان از 20 اتوبوس چارتری که دارد تنها 2 اتوبوس آن در حال سفر هستند.
هولز به اخبار جهانی گفته است : صنعت ما نسبت به قبل از همه گیری ویروس چیزی بیش از 90 درصد کاهش درآمد داشته است.
بدتر از این اپراتور ها گفته اند که از سمت دولت هیچ کمک مالی نشده اند یا مقدار آن بسیار ناچیز بوده است.
به طور مثال یک شرکت مستقر در کلونا از زمان ابتلا بیماری همه گیر 93 درصد کاهش درآمد داشته است و مسافران آن از 60 نفر به 7 نفر کاهش یافته است.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400