کانادا 77

اخبار » روند ثبت درخواست پناهندگی کانادا

روند ثبت درخواست پناهندگی کانادا
این امکان برای شما وجود خواهد داشت که از طریق IRCC (اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا) مراجعه کرده و فرم درخواست پناهندگی در این کشور را تکمیل کنید. اگر برای شما این امکان وجود ندارد، می توانید از طریق حضور در مرز برای درخواست پناهندگی خود اقدام کنید. پس از آن که درخواست شما در رابطه با پناهندگی در کانادا به ثبت برسد، شما باید خود را فورا به اداره IRCC برسانید. توجه داشته باشید که تنها تا ساعت 10 صبح فرصت دارید که خود را به این اداره معرفی کنید. در صورتی که تسلطی به زبان های فرانسوی یا انگلیسی ندارید، می توانید یک مترجم رسمی همراه خود داشته باشید. روند رسیدگی به درخواست شما حداقل 60 روز به طول خواهد انجامید.
تاریخ :سه شنبه 24 تیر 1399