کانادا 77

اخبار » روش پرستاری کانادا

روش پرستاری کانادا

افرادی که می خواهند مهاجرت به کانادا از طریق پرستاری در خانه را تجربه کنند، باید شرایط زیر را دارا باشند:

  • داشتن مدرک دوره دبیرستان
  • داشتن مدرک دوره آموزشی پرستاری 24 هفته ای
  • داشتن 12 ماه سابقه کاری
تاریخ :یکشنبه 15 تیر 1399