کانادا 77

اخبار » روش ها و مراحل Express Entry (برنامه ورود سریع کانادا)

روش ها و مراحل Express Entry (برنامه ورود سریع کانادا)
از روش های انتخابی افراد در Express Entry می توان به برنامه نیروی متخصص فدرال The Federal Skilled Worker Program، برنامه نیروی فنی و حرفه ای کانادا The Federal Skilled Trades Program و برنامه تجربه کانادایی The Canadian Experience Class Program اشاره کرد. Express Entry دارای 2 مرحله اساسی و کلی می باشد، بعد بررسی شرایط متقاضی و این که مشخص شد فرد مذکور چه مقدار امتیاز جهت اقامت در کشور کانادا کسب کرده است، باید توسط دولت کشور کانادا نیز رتبه ای دریافت کند.
تاریخ :چهارشنبه 25 تیر 1399