کانادا 77

اخبار » روش های پذیرش استانی

روش های پذیرش استانی
برنامه های مهاجرت استانی به کانادا تنها شامل برخی از افراد با شرایط ویژه می باشد، گروه هایی که می توانند از این روش اقدام نمایند به 4 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:  دانشجویان، سرمایه گذاران، نیروی کار ماهر و نیروی کار نیمه متخصص. برای انجام پروسه مهاجرت استانی از 2 روش می توان اقدام کرد:
  • ایجاد پروفایل در اکسپرس اینتری
  •  سیستم کاغذی برنامه های استانی
  •  
  •  

 
تاریخ :چهارشنبه 07 خرداد 1399