کانادا 77

اخبار » روش های مهاجرت به کبک

روش های مهاجرت به کبک
روش های مهاجرت به کبک شامل سرمایه گذاری٬ کارآفرینی و نیروی متخصص می باشد. مراحل و فرایند مهاجرت به این شهر از دو مرحله مجزا تشکیل شده است: مرحله اول/ سیستم مهاجرت به شهر کبک که شامل گزینش، ارسال مدارک و صدور گواهی CSQ است. توجه نمایید که قبولی در گزینش به منزله اخذ اقامت دائم نمی باشد. مرحله دوم/ سیستم مهاجرت به شهر کبک که شامل پذیرش، انجام آزمایشات پزشکی و چک امنیتی می باشد. تمامی مراحل مربوط به مرحله دوم توسط دولت فدرال انجام می پذیرد. امتیاز لازم برای دریافت CSQ در شهر کبک برای افراد مجرد 49 امتیاز و برای افراد متاهل 57 امتیاز است و  امتیاز لازم جهت استخدام در شهر کبک برای  افراد مجرد 42 امتیاز و برای افراد متاهل 50 امتیاز می باشد.
تاریخ :یکشنبه 29 تیر 1399