کانادا 77

اخبار » رودخانه ساسکاچوان شمالی

رودخانه ساسکاچوان شمالی
رودخانه ساسکاچوان شمالی کانادا از قهوه ای به آبی تبدیل شده است.
این رودخانه که از یخچال ساسکاچوان در میدان های یخی کلمبیا در آلبرتا شروع می شود و به مرکز ساسکاچوان می ریزد ، معمولاً وقتی در تابستان به ادمونتون می رسد ، قهوه ای تیره است.

با این حال ، در هفته های اخیر ، آب به دلیل آب و هوای خشک و گرم همراه با تعمیر و نگهداری در یک سد اصلی ، رنگ دریاچه های یخچالی آلبرتا را به خود گرفته است.
شرایط خشکسالی در امتداد حوضه رودخانه میزان جریان آب در رودخانه را کاهش داده است ، به این معنی که رسوبات به هم نمی ریزد. داده های استان نشان می دهد که بالاترین میزان جریان ثبت شده در سال جاری 350 متر مکعب آب در ثانیه بوده است. 
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 14 شهریور 1400