کانادا 77

اخبار » روادید تحصیلی برای مهاجرت آسان و سریع به کانادا

روادید تحصیلی برای مهاجرت آسان و سریع به کانادا
متقاضیان بین المللی در صورتی که در یک دانشگاه یا یک مرکز تحصیلی پذیرفته شوند، می توانند اقدام به دریافت روادید تحصیلی کنند. این روش از بهترین روش های مهاجرت آسان و سریع به کانادا می باشد و دانشجویان می توانند بعد از تحصیل نیز با عقد قرارداد با کمپانی های معتبر، نوع روادید خود را تبدیل کنند. مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل نیز همراه با هزینه ها و شرایط خاص خود می باشد و متقاضیان باید شرایط مناسب و توان مالی کافی برای اقامت تحصیلی در کشور کانادا را داشته باشند.
تاریخ :یکشنبه 15 تیر 1399