کانادا 77

اخبار » راه های تبدیل ویزای توریستی به اقامت دائم در کانادا

راه های تبدیل ویزای توریستی به اقامت دائم در کانادا

کی از راه های دستیابی به اقامت دائم کانادا از طریق ویزای توریستی آن است اما دریافت این ویزا به خودی خود ممکن نخواهد شد. باید اشاره داشت افرادی که از طریق ویزای توریستی وارد کانادا می شوند، بدون تردید شرایط بسیار مناسبی دارند از همین رو امکان درخواست پناهندگی آن ها بسیار پایین است اما نمی توان انکار کرد که یکی از روش های دستیابی به PR در کشور کانادا اقدام برای پناهندگی در این کشور است. ضمن اینکه به هیچ عنوان اقدام از این طریق را به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم، اعلام می داریم که مسیر ورود به این راه، بسیار پرخطر و البته طاقت فرساست.

یکی دیگر از راه های دستیابی به این هدف کاریابی در کشور کانادا است. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که همه مشاغل موجود در بازار کار کانادا، برای افرادی که قصد تبدیل ویزای توریستی به اقامت دائم را دارند در دسترس نیست و مشاغلی که مخاطب کمتری دارند گزینه های در اختیار این افراد هستند. اما باید به این نکته اشاره داشت که رسیدن به شغل در کانادا ارزش فراوانی برای متقاضیان خواهد داشت.

تاریخ :سه شنبه 15 مهر 1399