کانادا 77

اخبار » رانندگی در کانادا

رانندگی در کانادا
آنچه درباره رانندگی در کانادا باید بدانیم

چند نکات مهم در حین رانندگی در کانادا باید دانست:
  همیشه با داشتن گواهینامه رانندگی، رانندگی کنید
  در هنگام رانندگی مدارک اتومبیل خود را به همراه داشته باشید
   قوانین را به درستی بدانید و پیروی کنید
با رعایت این سه نکته هیچ مشکلی برای شما به وجود نخواهد آمد. اما اگر گواهینامه رانندگی ندارید مدارک لازم برای اخذ گواهینامه در کانادا را به خاطر بسپارید و به همراه داشته باشید:
اگر شهروند کانادا هستید:

 
  • کارت شهروندی عکس دار
  • پاسپورت
  • کارت عکس دار ایالتی
اگر ساکن دائم هستید:
  • کارت اقامت
  • گواهی سکونت
  • کارت عکس دار ایالتی
  • تائیدیه اقامت دائم
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 13 خرداد 1400