کانادا 77

اخبار » دین و زبان جمعیت کانادا

دین و زبان جمعیت کانادا

دین در کشور کانادا طیف گسترده ای از گروه ها و عقاید را در بر می گیرد، بزرگترین دین در این کشور مسیحیت است که کاتولیک های رومی بیشترین پیروان را دارند. در میان جمعیت کانادا 67.3% مسیحی، 23.9% ملحد، 3.2% مسلمان، 1.5% هندوها، 1.4% سیک ها، 1.1% بودایی ها و 1.0% یهودیان هستند. به طور کلی کشور کانادا هیچ دین رسمی ندارد و حمایت از کثرت گرایی مذهبی و آزادی مذهب بخش مهمی از فرهنگ سیاسی کشور کانادا است.

با توجه به وجود اقلیت های مختلف در کشور کانادا زبان های متعددی در این کشور در بین جمعیت رایج است. 86.2% از جمعیت کانادا به زبان انگلیسی و 29.8% به زبان فرانسوی تسلط دارند. بر اساس قانون رسمی زبان ها که در سال 1969 میلادی وضع شد زبان انگلیسی و زبان فرانسه از لحاظ کلیه خدمات دولتی از جمله دادگاه ها دارای وضعیت رسمی فدرال هستند به طوری که کلیه قوانین فدرال به این دو زبان تصویب می شود.

تاریخ :یکشنبه 11 خرداد 1399