کانادا 77

اخبار » دوره های پزشکی کانادا چند سال طول می کشد؟

دوره های پزشکی کانادا چند سال طول می کشد؟
  • چهار سال تحصیلات کارشناسی در رشته های علوم پایه (یا هر رشته دیگر به شرط گذراندن پیش نیاز دروس علوم پایه)
  • چهار سال تحصیلات پزشکی (MD)
  • سپس 3 تا 7 سال دوره ی رزیدنتی (با توجه به تخصصی انتخاب شده)
  • برخی از پزشکان ممکن است تحصیلات اضافی در یک فلوشیپ (Fellowship) را دنبال کنند.
تاریخ :دوشنبه 29 اردیبهشت 1399