کانادا 77

اخبار » دلیل انتخاب 3 دسته مهاجرتی جهت حمایت دولت کانادا

دلیل انتخاب 3 دسته مهاجرتی جهت حمایت دولت کانادا

در سال 2001، در حدود 250640 نفر نسبت به جمعیت کل 30007094 نفری کانادا به این کشور مهاجرت کرده اند. از سال 2001، میانگین و رنج مهاجرت سالانه به کانادا بین 221352 و 262236 نفر بوده است. در سال 2017، دولت لیبرال کانادا اعلام کرد که کشور کانادا در طی 3 سال گذشته تقریبا از یک میلیون مهاجر استقبال کرده است. این آمار از 300000 نفر سال 2017 ناگهان به 310000 نفر در سال 2018 افزایش یافت. به همان طوری که در مطالب فوق نیز بیان شد. پیش بینی می شود که تعداد مهاجرین در سال 2019 تا 330000 و در سال 2020 نیز تا 340000 نفر افزایش یابد.

مهاجران ایرانی به کانادا از نظر جمعتی با میانگین 50000 تا 99999 نفری در رده دوم مهاجران بین المللی به کانادا قرار دارند. اما این روند مهاجرتی بنا به 3 دلیل اصلی صورت می گیرد و ما بر همین اساس است که حمایت دولت کانادا از مهاجرین را با توجه به این 3 دسته بررسی می کنیم:

  • مولفه اجتماعی: دولت کانادا الحاق خانواده را تسهیل می کند
  • مولفه بشر دوستانه: دولت کانادا از دسته پناهجویان واجد شرایط حمایت می کند
  • مولفه اقتصادی: دولت کانادا مهاجرینی را جذب می کند که به لحاظ اقتصادی موثر عمل کرده و نیازهای بازار کار را تامین می کنند
تاریخ :یکشنبه 05 مرداد 1399