کانادا 77

اخبار » دلایل ریجکتی ویزای کانادا در پروسه تحصیل

دلایل ریجکتی ویزای کانادا در پروسه تحصیل

در این بخش سعی بر آن شده متداول ترین دلایل ریجکتی ویزای کانادا را نام برده تا در صورتی که قصد اپلای ویزا برای این کشور را دارید این نکات را در نظر بگیرید. اگر برای ویزای تحصیلی این کشور اقدام کرده باشید ممکن است به دلایل زیر ریجکت شوید:

تمکن مالی: طبق قانون 219 حفاظت از مهاجرت و پناهندگی کشور کانادا، آفیسر قانع نشود که شما تمکن مالی کافی برای پرداخت هزینه های تحصیل در رشته و مقطع تحصیلی که برای آن اقدام نموده اید را ندارید. اگر در کنار ویزای تحصیلی خود برای ویزای همراه همسر نیز اقدام نمایید، در صورتی که ایشان نتواند ثابت کند درآمد و سرمایه کافی برای تامین هزینه های خود در کشور کانادا را دارد ممکن است درخواست شما برای ویزای همراه همسر رد شود.

تاریخ :پنجشنبه 09 مرداد 1399