کانادا 77

اخبار » دلایل اهمیت مهاجرت به کانادا از طریق استارت آپ

دلایل اهمیت مهاجرت به کانادا از طریق استارت آپ

برنامه استارت آپ این کشور به کلیه مهاجرانی که قصد کارآفرینی، سازمان دادن و استقرار این اشخاص در کانادا را دارند، این امکان را می دهد که برای اخذ اقامت دائم این کشور اقدام نمایند. مهاجرت به کانادا از طریق استارت آپ می تواند کلیه اشخاصی که قصد مهاجرت به این کشور را دارند را ترغیب نمایند تا این که نسبت به گسترش دادن شرکت خود اقدام نمایند. در صورتی که اشخاص متقاضی مهاجرت به کانادا موفق به دریافت این نوع ویزا شوند، می توانند برای دریافت اقامت دائم کانادا برای خود و خانواده خود درخواست نمایند.

لازم به ذکر می باشد که بعد از دریافت این نوع ویزا که دارای شرایط خاص خود می باشد، شخص نمی تواند در زمینه یک نوع تجارت خاص موفق شود و حتی در صورتی که شخص در زمینه تجارت مورد نظر خود موفق نشود بعد از وارد شدن به این کشور هیچ گونه مانع و خللی در اقامت دائم این اشخاص و خانواده آنها ایجاد نخواهد شد.

تاریخ :شنبه 29 شهریور 1399