کانادا 77

اخبار » دریافت کمک های اجتماعی در کانادا

دریافت کمک های اجتماعی در کانادا

در صورتی که در شرایط پناهندگی شما ذکر شود که تحت حمایت دولت هستید، تا یک سال دولت کمک هزینه های زندگی را به شما پرداخت خواهد کرد. این کمک هزینه ها به صورت یک حقوق ماهیانه به شما پرداخت خواهد شد. در فاصله چند هفته از ورود شما به کشور کانادا، شما یک کمک هزینه برای اجاره خانه و همچنین خرید وسایل اولیه منزل دریافت خواهید کرد. همچنین بخش قابل توجهی از هزینه های درمانی شما نیز به عهده دولت کانادا خواهد بود.

برخی از سازمان های خیره در کشور کانادا وجود دارند که هزینه های جنبی زندگی پناهجویان را نیز پرداخت می کنند. منظور از این هزینه ها، هزینه هایی مانند حمل و نقل عمومی است. این سازمان ها همچنین به شما آموزش می دهند که چگونه می توانید نوبت پزشکی دریافت کنید یا چگونه امور بانکی خود را انجام دهید. شما می توانید با کمک این موسسات، در کلاس های آموزش زبان انگلیسی و فرانسوی نیز شرکت کنید.

تاریخ :پنجشنبه 19 تیر 1399