کانادا 77

اخبار » دریافت اقامت دائم کانادا

دریافت اقامت دائم کانادا
دانشگاه های برتر کانادا که تحصیل در آنها موقعیتی برای اقامت دائم کاناداست:

دانشگاه آلبرتا در شهر ادمونتون آلبرتا : با رتبه جهانی کاریابی فارغ التحصیلان 99
دانشگاه کوئینز در شهر کینگستون انتاریو: با رتبه جهانی کاریابی فارغ التحصیلان 101 تا 110
دانشگاه کلگری در شهر کلگری انتاریو: با رتبه جهانی کاریابی فارغ التحصیلان 131 تا 140
دانشگاه مونترآل در شهر مونترال کبک: با رتبه جهانی کاریابی فارغ التحصیلان 191 تا 200

انتخاب شما کدام دانشگاه است؟ آیا تجریه تحصیل در این دانشگاه ها را داشته اید؟

 
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :سه شنبه 08 شهریور 1401