کانادا 77

اخبار » دردسرهای دانشجویان بین الملل

دردسرهای دانشجویان بین الملل
دانشجویان با تغییر شرایط سفر در شرایط پاندمی ، قرنطینه با تأخیر مجوز ورود به کانادا روبرو هستند ​پس از گذشت بیش از یک سال از یادگیری عمدتاً مجازی به دلیل همه گیری COVID-19 ، بسیاری از کالج ها و دانشگاه های کانادا آماده می شوند تا پاییز امسال درهای خود را برای کلاس های حضوری باز کنند. برخی از دانشجویان بین المللی می گویند که موانع بزرگی را برای بازگشت به دانشگاه در میان محدودیت های سفر مرتبط با همه گیری پشت سر گذاشته اند.
آنها می گویند یادگیری آنلاین یک راه حل ضروری در این میان بود اما از آنچه که از تجربه دانشگاه در کانادا انتظار داشتند ، ناکام ماند.

این روزها دانشجویان و دانش آموزان بین المللی برای حضور در کلاس های درس و آموزش با مشکلات بسیاری مواجه شده اند.
نویسنده : الهام بهرامی منبع : https://www.cbc.ca/ تاریخ :سه شنبه 19 مرداد 1400