کانادا 77

اخبار » درخشش در رقابت یونسکو

درخشش در رقابت یونسکو
پس از پیروزی در رقابت یونسکو ، کودک 11 ساله اهل ویکتوریا کتاب زبان کواکوالا را منتشر می کند.

یک کودک 11 ساله از ویکتوریا برنده یک مسابقه بین المللی است که توسط یونسکو برگزار شد
داستان آدلین سوفی نیومن تینگ در جستجوی زبان درباره دو دوست است که در زبان کواکاوالا واژه هایی را جستجو می کنند. نیومن تینگ کواکواکواواک و ساحل سالیش و همچنین انگلیسی ، ایرلندی و اسکاتلندی از طرف پدرش است.
در داستان نیومن تینگ ، دو کودک ملاقات می کنند و با کلاغ و گرگ صحبت می کنند تا بفهمند چگونه می توانند محیط زیست و زبان کواکوالا را نجات دهند. آنها با صحبت کردن با بزرگان که با آنها برخورد می کنند ، کلمات متفاوتی را یاد می گیرند.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :سه شنبه 16 شهریور 1400