کانادا 77

اخبار » درباره وکالت در کشور کانادا

درباره وکالت در کشور کانادا

می بایست در نظر داشته باشید که وکالت شغلی تخصصی است و افرادی که به حوزه حقوق و قانون علاقه مند هستند و دنبال شغل چالشی و پر مسئولیت هستند، شغل وکالت را انتخاب می نمایند و برای بررسی این شغل در خارج از ایران و پیرو علاقه دانش آموزان و دانشجویان آینده و کارآموزان وکالت که می خواهند در خارج از کشور به این شغل دست یابند به این موضوع پرداختیم.

تا به امروز در تمام 14 جوامع قانون ارضی و استانی کانادا بیش از 100.000 وکیل مشغول به کار هستند که بیشترین آنها که تعدادشان به بیش از 40.000 وکیل است در استان انتاریو و بیش از 20.000 وکیل در استان کبک مشغول به کار هستند و می بایست برای ورود به این شغل پردرآمد و پر مسئولیت چه شرایطی داشت و چه مدارکی را می بایست ارائه نمود ، برای بررسی این موضوع٬ از ابتدا تا گام آخر شما می بایست 4 مرحله را پشت سر بگذارید برای درک بهتر این موضوع هر 4 مرحله را به اختصار برای شما شرح می دهیم

تاریخ :یکشنبه 26 مرداد 1399