کانادا 77

اخبار » درباره تحصیل در کانادا

درباره تحصیل در کانادا

پس از اتمام دبیرستان در کانادا، محصلین یکی از راه های زیر را انتخاب میکنند:

  • ورود به بازار کار
  • انجام کارهای اکتشافی مانند سفر به دور دنیا و زندگی در کشورهای دیگر
  • کار به صورت داوطلبی برای تقویت رزومه
  • ادامه تحصیل در کالج یا دانشگاه ها یا موسسات فنی و حرفه ای کانادا

 

تاریخ :دوشنبه 22 اردیبهشت 1399