کانادا 77

اخبار » داشتن دعوتنامه از کانادا

داشتن دعوتنامه از کانادا

معمولا در بسیاری از موارد شخص به واسطه دریافت دعوتنامه از شخصی دیگر که ساکن کانادا می باشد، درخواست ویزای توریستی را اعلام می کند. شایان ذکر است اگر این دعوتنامه معتبر نباشد و یا از سوی آفیسر تایید نشود، درخواست شخص ریجکت شده و اگر سفارت یقین پیدا کند که ایشان مدارک جعلی ارائه داده اند، به مدت 5 سال از درخواست برای هر نوعی ویزایی برای ورود به این کشور منع خواهد شد و اصطلاحا نام وی در Black List قرار خواهد گرفت.

اگر در گذشته از سفارت کشورهای دیگر، مانند کشورهای اتحادیه اروپا، امریکا و کانادا برای دریافت ویزای توریستی ریجکت شده باشید، شانس شما برای اخذ این ویزا از سوی سفارت کانادا اندکی تحت تاثیر قرار گرفته و ممکن است شانس کمی برای دریافت این ویزا داشته باشید.

تاریخ :یکشنبه 12 مرداد 1399