کانادا 77

اخبار » خوشبینی کانادا در دریافت و واکسیناسیون شهروندان

خوشبینی کانادا در دریافت و واکسیناسیون شهروندان
خوشبینی کانادا در دریافت و واکسیناسیون شهروندان
بر اساس برخی معیارهای مهم و داده ها مشخص شده است که رتبه کانادا در واکسیناسیون شهروندان در جهان در میان باقی کشورها در حال افزایش است. این درحالی است که در اخبارها و شبکه های اجتماعی عملکرد کانادا در واکسیناسیون شهروندان خود را
نا امید کننده اعلام کردند.
در اوایل ماه مارس بود که کمیته مشاوره ملی ایمن سازی توصیه داشت فاصله ی زمانی بین دوز های اول و دوم واکسن های حداکثر تا چهارماه تمدید شود. Pfizer-BioNTech ,moderna,AstraZeneca-Oxford COVID-19
این توصیه در این دو هفته جدی تر گرفته شده و دو برابر شده است. گفته شده که این سرعت باعث می شود افراد بیشتری واکسیناسیون بشوند و دوز اول رو دریافت کنند.با اینکار شورای افسران ارشد پزشکی بهداشت هم بلافاصله حمایت خود را از این طرح اعلام کردند.
رئیس ناسی میگوید : یکی از دلایلی که تصمیم گرفته شده تا فاصله زمانی بین دوز اول و دوز دوم بیشتر شود عدم تامین واکسن هست که بخشی از آن باعث شده که عملکرد کانادا را در واکسیناسیون شهروندان ضعیف نشان بدهد. وی گفت ما تصمیم گرفتیم به علت عدم تامین واکسن حداقل به افراد بیشتری تعداد ممکن واکسن دوز اول را بدهیم. البته میدانیم که این تصمیم که توسط دولت کانادا گرفته شده باعث خشم و اضطراب در برخی افراد شده است ولی بهترین راه درحال حاظر همین میتواند باشد.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :دوشنبه 23 فروردین 1400