کانادا 77

اخبار » خود اشتغالی در اداره کردن و خرید یک مزرعه

خود اشتغالی در اداره کردن و خرید یک مزرعه

شخص باید مهارت بسیار بالا و تجربه قابل توجهی در زمینه زراعت و کشاورزی داشته باشد و نشان دهد درآمد او هزینه های زندگی خودش و خانواده را تامین می نماید. فرد باید بداند که از طریق خود اشتغالی باید تجربه کشاورزی در سطح بین المللی متناسب با اقلیم کشورهای سرسیر را به خوبی می داند و بتواند یک نوع نوآوری در زمینه کشاورزی در کانادا متناسب با شرایط آب و هوایی راه اندازی نماید. هنرمندان و کسانی که در ورزش های دو نفره حضور دارند باید در سطحی در سطح جهانی نیز از قبل حضور پیدا کرده باشند.

در مورد کشاورزی، CIC انتظار دارد که یک فرد متخصص ماهر بتواند با مسائل کشاورزی به صورت مدرن برخورد کند و تسلط بالایی یر روی مسایل صلاحیت در فن آوری، دانش عمیق تکنیک های کشاورزی، دانش عمیق در مورد بازارهای محصولات دانه و محصولات حیوانی و مهارت در برخورد با ماشین آلات و تمام جنبه های مزرعه مدرن را داشته باشد. فرد باید نشان دهد با کشاورزی توانسته هزینه های زندگی خو و خانوادش را به دست بیاورد. این نوع از ویزا چون به صورت سیستم امتیاز بندی است فرد باید 100 امتیاز را حداقل کسب کند که برای ورود به این مرحله حداقل فرد باید 35 امتیاز را بیاورد اما باید دقت شود که هیچوقت فردی که 35 امتیاز را بیاورد، انتخاب نخواهد شد و باید امتیاز فرد خیلی نزدیک به 100 باشد.

تاریخ :سه شنبه 01 مهر 1399