کانادا 77

اخبار » خرید ملک در کانادا

خرید ملک در کانادا

برای افرادی که مقیم کشور کانادا نیستند، مبلغی به عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته شده است که این مبلغ چیزی حدود 35% از کل ارزش ملک خریداری شده می باشد. هزینه های عقد قرارداد ملک خریداری شده به شرح زیر می باشد:

  • قیمت خرید ملک
  • پرداخت مالیات ملک خریداری شده
  • هرینه های مربوط به ارزیابی بانک
  • هزینه های مربوط به بازرسی
  • هزینه های مربوط به بیمه
  • هزینه های حقوقی مربوط به عقد قرارداد
تاریخ :شنبه 29 شهریور 1399