کانادا 77

اخبار » خرج اقدامات قبل از عمل سزارین

خرج اقدامات قبل از عمل سزارین
هرکدام از پزشکان متخصص دستمزد خود را برای عمل سزارین می‌خواهند. بیمارستان مکنزی برای دستمزد پزشک متخصص زنان دو هزار و ۵۰۰ دلار از هموطن ما دریافت کرده. به عبارتی پزشک عمل سزارین حدود ۳۰ میلیون تومان دستمزد گرفته است. دکتر بیهوشی و اطفال هم هر کدام در این عمل دخیل بوده اند و به ترتیب هزار و ۸۰۰ دلار و ۳۵۰ دلار حق الزحمه گرفته اند. یعنی سر جمع دو هزار و ۱۵۰ دلار که میشود حدود ۲۶ میلیون تومان. به عبارت ساده‌تر این خانواده حدود ۵۶ میلیون تومان برای دستمزد پزشکان عمل سزارین هزینه کرده است و اگر این مبلغ را با هزینه‌های پیش از عمل جمع کنیم، تا اینجای کار حدود پنج هزار و ۳۰۰ دلار، معادل ۶۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای تولد نوزاد خرج شده است.
تاریخ :پنجشنبه 28 فروردین 1399