کانادا 77

اخبار » حمل و نقل بخشی از هزینه زندگی در کانادا

حمل و نقل بخشی از هزینه زندگی در کانادا

شهر تورنتو و شهرهای اطراف، دارای سیستم حمل و نقل عمومی بسیار مناسبی است که اگر فرد در ناحیه ای اقامت کند که به محل کار وی نزدیک باشد یا بتواند با وسایل حمل و نقل عمومی تردد کند بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی وی کم می شود. یکی از مناسب ترین مناطق برای سکونت مهاجران٬ خیابانی به نام یانگ می باشد. در امتداد این خیابان ساختمان هایی وجود دارد که دسترسی مستقیم به مترو از داخل ساختمان وجود دارد. البته ساختمان‌ های با دسترسی مستقیم نسبت به ساختمان های معمولی اجاره بیشتری دارند. حراجی‌ ها در این کشور بعضا تا 70% قیمت اجناس را تخفیف داده اند. دانستن این نکات کوچک اما پراهمیت مهاجرت به کانادا را راحت تر و کم هزینه تر می کند.

مزیت خرید اتومبیل نو و صفر کیلومتر این است که فرد تا چند سال آینده از هزینه های تعمیر بی نیاز می شود و عیب آن نیز این است که بیمه خودروهای صفر کیلومتر بسیار بالا و گاهی تا 500$ (دلار کانادا) نیز می باشد. هزینه های تعمیر اتومبیل قدیمی و کهنه هم آنقدر زیاد است که به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست. با این وجود بسیاری از افراد بهتر می دانند که از سیستم حمل و نقل عمومی کانادا استفاده کنند.

تاریخ :یکشنبه 06 مهر 1399