کانادا 77

اخبار » حمایت دولت کانادا از مهاجرین الحاق خانواده

حمایت دولت کانادا از مهاجرین الحاق خانواده
برنامه الحاق خانواده یا Family reunification از دیگر حمایت دولت کانادا از مهاجرین خارجی جهت مهاجرت به کشور کانادا و اخذ PR این کشور دوست داشتنی و زیبا است. این دسته مهاجران شامل همسر و فرزندان فرد می باشند که قبلا در کانادا زندگی کرده اند. این گروه دومین گروه بزرگ مهاجران به کانادا را تشکیل می دهد. جالب است بدانید که دولت کانادا در ادامه حمایت از مهاجران خارجی همچنین از زوجین همجنسگرا در این دسته مهاجرتی حمایت می کند، حتی اگر آنها بواسطه محدودیت ها در کشور خود قانونا ازدواج نکرده باشند. در این زمینه کافی است که افراد ثابت کنند که آنها رابطه طولانی با هم داشته اند.
تاریخ :یکشنبه 05 مرداد 1399