کانادا 77

اخبار » جذابیت های توریستی علت مهاجرت به کانادا

جذابیت های توریستی علت مهاجرت به کانادا
همه ساله بخش عظیمی از گردشگران خارجی به قصد دیدن جذابیت های توریستی کانادا به این کشور زیبا مسافرت می کنند. دریاچه ها و پارک های ملی در کنار چشم اندازها و بناهای تاریخی و باستانی همگی باعث رونق بیش از پیش گردشگری در کانادا شده است. دولت کانادا نیز با صدور ویزای توریستی با اعتبار شش ماهه از این گردشگران بین المللی استقبال می کند.
تاریخ :دوشنبه 19 خرداد 1399