کانادا 77

اخبار » جایگزین هایی برای لاتاری کانادا

جایگزین هایی برای لاتاری کانادا
در حال حاضر کانادا دارای 80 برنامه مهاجرتی است که افراد بسته به شرایط خود می توانند متقاضی یکی از این روش ها باشند. ویزای کار، ویزای تحصیلی، ویزای کار تعطیلات، ویزای ویزیت، ویزای بیزینس و … جزء انواع ویزاهای کانادا 2020 محسوب می شود که افراد از آن طریق می توانند به اقامت کانادا دست یابند. اما در این بین مهمترین نکته آن است که بدانید کدام نوع ویزا مناسب شرایط شماست. در واقع پس از تعیین نوع ویزای کانادا است که شما می توانید مراحل بعدی مهاجرتی خود را طی کنید. اما بهترین جایگزین های لاتاری ویزای کانادا در سال 2020 عبارتند از:
بیزینس کانادا
کار در کانادا
تحصیل در کانادا
اسپانسر خانواده در کانادا

 
تاریخ :سه شنبه 27 خرداد 1399